Suomeksi / På Svenska

Ändrings- och tilläggsarbeten i lägenheten

Anmälan om underhålls- eller ändringsarbete.DOC

Anmälan om underhålls- eller ändringsarbete.PDF

Anvisning för anmälan om ändringsarbete

Du måste göra en skriftlig utredning om ändringsarbete till bostadsaktiebolagets styrelse innan du gör eller låter göra en renovering i kundens bostad eller i en annan aktielägenhet. Du måste göra en utredning om alla sådana renoveringar som kan påverka utrymmen eller konstruktioner som ägs av bolaget eller en annan delägare.

Renoveringen får inte inledas förrän disponenten meddelar att utredningen om ändringsarbete har behandlats. Delägarna ska beakta tiden som går åt till behandling av utredningen om ändringsarbete vid planering av tidsschemat för renoveringen. Man eftersträvar att behandla utredningarna så snabbt som möjligt, men i synnerhet i fråga om stora renoveringar kan det ta tid att utreda de ärenden som behandlingen kräver.

Vid alla renoveringar ska man följa god byggnadssed och renoveringarna måste också planeras noggrant. Utredningarna om ändringsarbetena arkiveras och de bifogas till disponentintyget för bostaden i fråga.

Om dessa måste alltid göras en anmälan

 • installering av parkett/laminat istället för plastmatta
 • renovering, byggande eller borttagning av toalett, badrum eller bastu
 • byte av bänkskåp i köket
 • installering av disk- och tvättmaskin
 • byte av kran eller toalettstol
 • losstagning av kran
 • arbeten som kräver avstängning av vatten
 • installering eller borttagning av fasta elledningar
 • installering, ändring eller demontering av apparater i anslutning till avlopps-, bruksvattens-, el-, uppvärmnings- eller ventilationsanordningar: värmeelement eller golvvärme som hör till uppvärmningssystemet, integrerad häll, spiskåpa eller spisfläkt, spisfläkt kopplad till ventilationen, varmvattenberedare
 • byte av balkongens golvbeläggning (kan påverka vattenisoleringen)
 • ändringar i bärande mellanväggar
 • ändringar i ytterdörrar (t.ex. installering av dörröga eller säkerhetslås)
 • rivning och flyttning av lätta mellanväggar eller byggande av nya, om det finns el- eller dylika ledningar i dem

Om dessa behöver ingen anmälan göras (om du är osäker, fråga disponenten eller styrelsen)

 • tapetsering och målning
 • upphängning av tavlor
 • byte av övre skåpen i köket (om detta inte påverkar ventilationskanalerna)
 • installering av tvättmaskin i våtutrymme om tvättmaskinsanslutning finns
 • sänkning av rumshöjden (om detta inte påverkar ventilationskanalerna eller elledningar)
 • montering eller demontering av fasta möbler, såsom hallskåp eller klädskåp
 • installering, ändring eller demontering av andra apparater än apparater i anslutning till avlopps-, bruksvattens-, el-, uppvärmnings- eller ventilationsanordningar: kyl-, frys- eller svalskåp, mikrovågsugn, spisfläkt (t.ex. med aktivt kol, som inte är en del av ventilationssystemet)
 • borttagning av mellandörrar
 • byte av gammalt parkettgolv till ett nytt liknande parkettgolv

För arbeten som kräver bygglov måste i enlighet med gammal praxis göras en ansökan till bolagsstyrelsen, som antingen godkänner eller inte godkänner ändringsarbetet, t.ex. byggande av en bastu i en bostadslägenhet eller ändringsarbeten i bärande konstruktioner. Efter att tillståndet beviljats ansöker delägaren på bemyndigande av styrelsen om bygglov för ändringsarbetet.

Vi rekommenderar att personer som utför vattenisolering i badrum är certifierade våtrumsmontörer. Bostadsaktiebolaget har inspektionsrätt rörande renoveringar.