Suomeksi / På Svenska

Asuminen

asuminenOsakasmuutokset

Osakkeiden omistuksessa tapahtunut muutos pitää rekisteröidä taloyhtiön osakeluetteloon. Osakkeiden kaupassa isännöitsijälle on toimitettava kopio kauppakirjasta, todistus maksetusta varainsiirtoverosta ja kopio osakekirjasta, johon on tehty siirtomerkintä. Muissa tilanteissa isännöitsijä tarvitsee eri asiakirjoja; perukirja, testamentti, lahjakirja, ositussopimus jne.  Kysy isännöitsijältä, mitä asiakirjoja missäkin tilanteessa tarvitaan. Isännöitsijälle on myös ilmoitettava, muutatteko itse huoneistoon asumaan vai onko kyseessä sijoitusasunto. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa huoneistoon muuttavien asukkaiden nimet taloyhtiölle. Tilisiirtojen toimittamista varten pitää myös ottaa yhteyttä isännöitsijään, jotta voidaan määritellä huoneiston tulevat vesi-, autopaikka-, sauna- yms. maksut.

Asuntoon muuttaminen

 • tee muuttoilmoitus isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle
 • soita sähkösopimuksen muuttamisesta sähköyhtiöön
 • selvitä ajoissa internet-yhteyden siirto
 • tee virallinen osoitteenmuutos postiin

Hyvän ja viihtyisän asumisen ohjeita

Taloyhtiöissä on pääsääntöisesti hyväksytty järjestysmääräykset talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi.  Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat.  Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita.  Erityisesti klo 22.00 – 07.00 on vältettävä melua.

 • huoneistoja on hoidettava huolellisesti
 • vesivuodoista on ilmoitettava heti isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle
 • lattiakaivo on puhdistettava säännöllisesti, kuten myös pesualtaiden putkivesilukot
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä
 • astianpesukoneen veden poistoletku on uusittava vähintään 10-vuoden välein (vakuutusyhtiön suositus)
 • tuuleta asuntosi talviaikana nopealla ristivedolla
 • parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niistä on luotava lumet

Ilmanvaihto

Kiinteistön ilmanvaihto toimii joko koneellisesti tai painovoimaisesti.

Poistoilmakanavistoon liitettäviä liesituulettimia ei saa asentaa jälkikäteen. Aktiivihiilisuodattimella varustettu ilmaa kierrättävä liesituuletin voidaan asentaa lieden päälle, muttei kytkeä poistoilmakanavaan (huoneistoremontti-ilmoitus).  Puhdista venttiili säännöllisesti, venttiilin säätöä ei saa muuttaa.

Ilmoita havaituista vioista heti

Mikäli havaitset asunnossasi vikoja, ilmoita niistä viipymättä huoltomiehelle tai isännöitsijälle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin.  Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse.  Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Kotivakuutus

Asukkaan kannattaa hankkia irtaimiston ja omaisuuden turvaksi kotivakuutus. Asuntoyhtiön kiinteistövakuutus kattaa kiinteistön rakenteille tapahtuneet vahingot, mutta se ei korvaa asukkaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja, sillä ne kuuluvat kotivakuutuksen piiriin. Selvitä kotivakuutuksesi tarkat ehdot omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.  Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä vieraita, eivätkä liata rakennusta tai tonttia.  Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Lämmitys

Taloissa, joissa on vesikeskuslämmitys, on yleensä termostaattiset patteriventtiilit. Ne on säädetty niin, että termostaatti pitää huoneen lämpötilan tasaisena. Termostaattiventtiiliä ei saa peittää verhoilla tai suurilla huonekaluilla, koska tällöin termostaatin toiminta häiriintyy.

Palovaroitin

 • palovaroitin on pakollinen jokaisessa asuinhuoneistossa ja asunnon haltija on velvollinen hankkimaan sekä ylläpitämään sen
 • asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin
 • muista vaihtaa paristo säännöllisesti

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton sähköjohtoa ei saa jättää tolppaan roikkumaan ja luukku on pidettävä aina lukittuna.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia saa suorittaa vain viranomaisten valtuuttamat asentajat. Sulakkeiden ja lamppujen vaihtaminen on asukkaiden vastuulla.

Tupakointi

Tupakkalaki ja talon järjestysmääräykset kieltävät tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä ja yleisissä tiloissa.

Vastuunjako

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa kts. linkit.

Yhteiset tilat

Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudestaan.   Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.  Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa – ei käytävätiloissa.